Adressesøk

Tilbake

Tømmekalender

Hjem


Farlig avfall

SMS-varsling

Tilbake

Registrere SMS-varsling hvis du ønsker en påminnelse før henting av avfall.

Registrere ny SMS-varsling

SMS-varsling

Send varsel for:
Send varsel:

NB! Tidspunktet er når utsendingen av SMS varsel starter. Avhengig av hvor mange varsler som skal sendes ut kan det ta noe tid før du får meldingen.

Lagre

Slette SMS-varsling

OK

Close
Close

Sorteringsinfo

Hjem

Restavfall

Restavfall er det som blir igjen, etter at du har sortert ut de avfallstypene som kan kildesorteres. Restavfallet legges i en sammenknyttet pose og kastes i restavfallsdunken. Restavfallet tømmes en gang i uken på fastsatt tømmedag. Restavfallsdunken trilles frem til veikant innen kl. 06.00 på tømmedagen.

Papir, papp, kartong

Aviser, ukeblader, reklame, brosjyrer, bøker med myke permer, papp, drikkekartong, emballasjekartong som pizzaesker etc. legges i papirdunken med blått lokk. Papirdunken tømmes elleve ganger i året i henhold til tømmekalender. Dunken trilles frem til veikant innen kl. 06.00 på tømmedagen.

Plastemballasje

Ren plastemballasje, f.eks plastfolie, plastposer, plastbokser, plastbegre, plastbrett, påleggsinnpakninger, blomsterpotter. Plastemballasjen samles i gjennomsiktige plastsekker fra Fredrikstad kommune og hentes sammen med papiret. Plastsekken settes ved siden av papirdunken innen kl. 06 på tømmedagen. Trenger dere flere plastsekker? Knyt en tom vanlig bærepose på håndtaket til papirdunken på tømmedagen for papir. Renovatøren legger da igjen en ny rull med plastsekker.

Farlig avfall og EE-avfall

Farlig avfall og småelektronikk legges i Miljøsparer’n (den røde boksen). Ved behov for tømming, bestill dette her på Min renovasjon via tømmekalenderen, eller kontakt Servicetorget på tlf. 69 30 60 00.

Grønn sekk – «Ekstrasekken»

Er det av og til mer restavfall enn vanlig kan du benytte deg av «ekstrasekken». Denne kan kjøpes på Servicetorget og på mange av kommunens bensinstasjoner. Pris pr. sekk kr. 30,-. En oversikt over hvem som selger «ekstrasekken» finner du på www.fredrikstad.kommune.no/ekstrasekken

Rød sekk – julepapir

Til jul får husstandene utlevert en rød sekk til å samle julepapir og pakkebånd i. Sekken settes ut sammen med restavfallsdunken på en ordinær tømmedag. Ellers i året skal glanset gavepapir kastes sammen med restavfallet.

Brun sekk – bevegelige helligdager

Når den ordinære tømmedagen for restavfall kommer på en bevegelig helligdag, får husstandene utlevert en brun sekk. Det gjelder i julen, påsken, 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag og i pinsen. Sekken settes frem sammen med restavfallsdunken på en ordinær tømmedag.

FREVAR KF

Hjem

FREVAR KF - gjenvinningsstasjonen på Øra

Her kan husholdningene i Fredrikstad levere kildesortert grovavfall som trevirke, jern, metall, kvist- og hageavfall, anleggsmasser (stein, leca o.l), utrangerte møbler, madresser, tepper, sykler, farlig avfall, EE-avfall med mer.

Adresse:

Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, tlf. 69357300 www.frevar.no

Åpningstider:

Priser for husholdning:

Består tilhengerlasset kun av EE-avfall og/eller farlig avfall er leveringen gratis.

Andre begrensninger

Om Min renovasjon

Hjem

Introduksjon

Velkommen til Min renovasjon - Fredrikstad kommunes digitale tømmekalender på nett og mobil. Du kan benytte tjenesten via datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett på adressen www.fredrikstad.kommune.no/minrenovasjon

Tømmekalender / SMS-varsling

Viser tømmedager på din adresse for restavfall, papir, plastemballasje og farlig avfall/småelektronikk (rød boks). Legg inn SMS-varsling (gratis) hvis du ønsker en påminnelse dagen før tømming. Tømming av Miljøsparer’n (rød boks) kan bestilles via tømmekalenderen. Legg inn navn og telefonnummer.

Slik gjør du for å komme i gang:

  1. Trykk på den røde knappen og søk opp din adresse. Du får da opp de nærmeste tømmedagene på din adresse.
  2. Du kan lagre tømmekalenderen som snarvei/favoritt til skjerm. Den vil da fungere som en app.
  3. Trykk på Tømmekalender / SMS-varsling.
  4. Trykk på SMS-varsling.
  5. Trykk på Registrere ny SMS-varsling.
  6. Skriv inn mobilnummeret ditt. Kryss av for hva du vil ha SMS-varsling for. Du kan velge Restavfall og/eller Papir og plast. Du kan velge mellom kl. 18 og 21 for varslingen. Lagre.
  7. Du mottar en kode på SMS som du taster inn, og du er i gang.

Returpunkter

Du finner kommunens returpunkter for glass- og metallemballasje og klær, sko, tekstiler (FRETEX) i kartet og en kort beskrivelse av hvor det er.

Sorteringsinfo

Kort informasjon om renovasjonsordningene i Fredrikstad og hvordan du kildesorterer ulike avfallstyper. Mer informasjon på www.fredrikstad.kommune.no/renovasjon eller www.sortere.no

FREVAR KF - gjenvinningsstasjonen på Øra

Kort informasjon om gjenvinningsstasjonen, åpningstider og priser.