Adressesøk

Tilbake

Tømmekalender

Hjem


Farlig avfall

SMS-varsling

Tilbake

Registrere SMS-varsling hvis du ønsker en påminnelse før henting av papp og papir(gratis).

Registrere ny SMS-varsling

SMS-varsling

Send varsel:

NB! Tidspunktet er når utsendingen av SMS varsel starter. Avhengig av hvor mange varsler som skal sendes ut kan det ta noe tid før du får meldingen.

Lagre

Slette SMS-varsling

OK

Close
Close

Sorteringsinfo

Hjem

Hjemmekompostering

Har du hage og ønsker å hjemmekompostere mat- avfall kan du inngå komposteringsavtale med Hvaler kommune. I tillegg til å produsere næringsrik jord kan du også få redusert renovasjonsgebyret ditt med ca. 33%.

Binge

For å bli med på ordningen må det anskaffes en godkjent kompostbinge. Bingene som godkjennes må ha min. 5 cm. isolasjon og være sikret med “kyllingnetting” i bunnen.

Strø

Ved kommunens anlegg på Sandbakken kan alle fastboende som har inngått kompostavtale med Hvaler kommune, få gratis 2 sekker à 100 liter kompoststrø/-bark årlig. Hytteeiere med samme avtale kan hente 1 sekk årlig. Du må selv fylle og hente sekkene. Har du behov for mer strø/bark til komposteringen kan dette kjøpes for kr. 100,- pr. sekk.

Kompostkurs

Kurs for deg som har kompostavtale, og for deg som ønsker å finne ut om du skal begynne med kompostering. Se kommunens nettside for informasjon om tid og sted:

www.hvaler.kommune.no/Hva-skjer

Papirinnsamling

Hvaler Arbeidssenter A/S samler inn papp, papir og drikke-kartong for Hvaler kommune. Innsamlingen foregår på dagtid.

Innsamlingsruter

Papiret må settes frem før klokken 09.00 på innsamlings-dagene. Sett papiret godt synlig langs kjøreruta. Ruta er langs hovedveiene og i boligfelt. All slags papp, papir og drikkekartonger kan settes ut.

Hvis ikke papiret blir hentet, ta kontakt med Hvaler Arbeidssenter, Tlf 69379566. Det som samles inn er noen ganger svært tungt å løfte opp i innsamlingsbilen. Det henstilles derfor til at det ikke fylles mer i sekkene eller eskene enn at dette kan løftes av en person. Bruk fortrinnsvis papp eller papir som emballasje.

Arbeidssenteret selger egnet emballasje for oppsamling. Hvaler Arbeidssenter A/S kan også hente annet avfall, mot betaling.

Hvordan kan avfallet sorteres?

PDF versjon

ASBEST

Asbest (eternitt) skal være emballert (pakket inn i plast, min 0,15 mm tykkelse) ved levering til Sandbakken. Større mengder leveres på paller.

BATTERIER

(se farlig avfall) Oppladbare, bil-, båt- og knappcellebatterier

BATTERIER

Vanlige småbatterier inneholder ikke tungmetaller (unntak ,- se over). Batterier med miljømerker som et grønt eple, et grønt tre eller merket med 0 % kvikksølv og kadmium inneholder ikke tungmetaller, men skal leveres på godkjent mottak.

BILDEKK

Med og uten felg. Dekk fra moped, motorsykkel, personbiler, varebiler, lastebiler og lignende. Bildekk kan leveres hos dekkforhandler veder- lagsfritt. Dekk kan også leveres til Sandbakken. Det er gratis å levere dekk uten felg, men med felg tas det betalt for.

BLANDET AVFALL

Avfall som det ikke finnes eget mottak for på Sandbakken eller avfall som er sammensatt av forskjellige avfallstyper. Porselen, keramikk, madrasser, møbler, hagestoler, isopor, plast, parasoller, etc.

BÅTER OG CAMPINGVOGNER

Etter avtale.

DRIKKEKARTONGER

Drikkekartonger legges sammen med papp og papir.

EE AVFALL

Elektriske og elektroniske produkter. Alt fra leker, barbermaskiner til hvitevarer, lysstoffrør og Pc`er. Alle elektrisk og elektroniske produk- ter kan leveres gratis til forhandler som selger tilsvarende produkter. Det er ikke krav om å kjøpe noe for å levere.

EKSPLOSIVER

Ammunisjon, fyrverkeri, nødraketter, sprengstoff og fenghetter.

FARLIG AVFALL

Farlig avfall blir også kalt spesialavfall eller miljøfarlig avfall. Løsemidler, oljerester, rengjøringsmidler, fotokjemikalier, kvikksølv, plantevernmidler, maling, bensin, diesel, arsenikk, pcb etc. Bensin, diesel og olje leveres på kanner/fat. NB! Farlig avfall skal leveres i originalemballasje, hvis ikke må emballasjen merkes med innhold. Næringsvirksomheter må deklarere avfallet ved levering til Sandbakken eller andre mottak. Næringsvirksomhet med store mengder må inngå avtale med en transportør om levering til godkjent mottak.

FYLLMASSE

Jord, leire, sten, sand, leca, mursten etc. tas ikke i mot.

GLASS

Ikke porselen, keramikk eller steintøy.

HAGEAVFALL

HERMETIKKBOKSER

Boksene må være tomme for innhold.

HVITEVARER

(se elektrisk og elektronisk avfall) Kjøleskap, frysere og komfyrer.

IMPREGNERT TREVIRKE

(se farlig avfall). Skal du kaste terrassebord, gammel huskledning, hagemøbler eller gjerdestolper er det stor mulighet for at disse er impregnert med krom, kobber og arsen. Dette skal leveres som farlig avfall og legges på eget sted.

JORD, FORURENSET

Kan være jord som er blitt forurenset på grunn av lekkasje fra bensin- og oljetanker eller lignende. Kontakt Sandbakken.

LYSSTOFFRØR, SPAREPÆRER

(se elektrisk og elektronisk avfall)

MATAVFALL

Kastes sammen med restavfallet som går til energigjenvinning eller hjemmekomposteres.

MEDISINRESTER

Leveres til apotek

METALLER

Blant annet kobberør, aluminiumsplater, takrenner, griller, radiatorer, sykler, gress-klippere (bensinen må tappes ut!), påhengsmotorer.

MØBLER, INNBO

PAPIR

Aviser og blader leveres sammen med papp og drikkekartong.

PAPP

Papp, bølgepapp og også eggkartonger. Pappen flatpakkes for å minske volum. Leveres sammen med papir og drikkekartong.

PLAST

Ingen sortering på plast. Leveres sammen med restavfall. Landbruks- plast kan leveres til Sandbakken i forbindelse med årlig våraksjon.

HUSHOLDNINGSAVFALL

Bæreposeavfall. Det vil si det som blir igjen når det som er gjenvinn-bart, eller som kan materialgjenvinnes, er sortert ut. Dette restavfallet går til energigjenvinning.

TEKSTILER/TØY

Sandbakken har ikke eget mottak. Tekstiler og tøy levert Sandbakken går sammen med restavfall til energigjenvinning.

TREVIRKE

Trevirket skal være rent uten annet avfall. Spiker og mindre bolter har ingen betydning. Ta kontakt med Sandbakken ved tvil. Se under impregnert trevirke om du har dette.

ISOLASJON/GIPS, PORSELEN, KERAMIKK

Ikke brennbare materialer

Sandbakken

Hjem

Sandbakken gjenvinningsstasjon

Åpningstider:

Påskeuka

Jul

Om Sandbakken

Sandbakken har mottak av sortert avfall i fra husholdningen. Sandbakken har et godkjent mottak for farlig avfall og et stort mottak av elektrisk og elektronisk avfall. Det meste av avfallet kan leveres gratis. Priser blir fastsatt hvert år av kommunestyret og står oppført i kommunale gebyr og avgifter. Bytteboden som er satt opp er blitt et populært og kjært tiltak som benyttes av mange. Daglig blir det transportert sortert avfall fra Hvaler til godkjente mottak utenfor kommunen. Telefonnummer til Sandbakken gjenvinningsstasjon 69375089.

Om Min Renovasjon

Ferdig

Introduksjon

Velkommen til Min Renovasjon - Hvaler kommunes digitale tømmekalender på nett og mobil, www.hvaler.kommune.no/minrenovasjon.

Her får du oversikt over dine hentedager for papp og papir. Du kan bestille SMS-varsling på mobil dagen før henting. Tjenesten er gratis.

Slik gjør du:

Du kan legge tømmekalenderen som favoritt til mobil/pc-skjerm. På mobilen vil den da fungere som en app. Hvordan du gjør det avhenger av hvilken mobil du har.

Trykk "Ferdig" øverst for å gå videre. Denne siden vises automatisk bare første gang. Trykk "Søk på adresse", skriv inn adressen din i søkefeltet og du er i gang.

Tømmekalender / SMS-varsling

Viser tømmedager på din adresse for papp og papir. Legg inn SMS-varsling hvis du ønsker en påminnelse dagen før henting (gratis).

Returpunkter

Her finner du kommunens returpunkter for restavfall, glass, papp og papir i kartet.

Sorteringsinfo

Kort informasjon om renovasjonsordningene i Hvaler kommune og hvordan du kildesorterer ulike avfallstyper. Mer informasjon på www.hvaler.kommune.no/Tjenester/Renovasjon-og-avfall eller www.sortere.no

Sandbakken gjenvinningsstasjon

Kort informasjon om gjenvinningsstasjonen, åpningstider og priser.